Business Magazine WordPress Theme

New business magazine free wordpress theme.

Showcase style, 3 column, easy post, thumbnail previews, free premium wordpress theme.