Slurpie Fashion & Magazine Portfolio WordPress Theme

New magazine news, fashion and beauty premium theme. Slurpie theme; fresh header and footer, right sidebar, 125×125 px. advertise box, picture postviews, flickr thumbnail ready, three column footer. Fresh premium fashion and magazine news theme.